• تهران،کریمخان
 • 09127976190 / 02166121160
 • ساعت پاسخگویی 10 صبح تا 8 شب

لیست پلن های هاست گروه فاخته

سه ماهه

پلن سی 1

مناسب برای سایت های بسیار ساده
هزار تومان 21
 • دویست مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سی پنل و دیتابیس اس کیو ال
 • ایجاد دو اکانت ایمیل
سه ماهه

پلن سی 2

مناسب برای افرادمبتدی و سایت های سبک
27 هزار تومان
 • پانصد مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سی پنل و دیتابیس اس کیو ال
 • ایجاد ده اکانت ایمیل
سه ماهه

پلن سی 3

مناسب برای سایت های معمولی
32 هزار تومان
 • یک گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سی پنل و دیتابیس اس کیو ال
 • ایجاد 15 اکانت ایمیل
سه ماهه

پلن سی 4

مناسب برای سایت های حرفه ای
37 هزار تومان
 • دو گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سی پنل و دیتابیس اس کیو ال
 • ایجاد اکانت ایمیل نا محدود
سه ماهه

پلن سی 5

مناسب برای سایت های حرفه ای و فروشگاهی ساده
45 هزار تومان
 • سه گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سی پنل و دیتابیس اس کیو ال
 • ایجاد اکانت ایمیل نا محدود
سه ماهه

پلن سی 6

مناسب برای سایت ها و فروشگاه های حرفه ای
56 هزار تومان
 • پنج گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سی پنل و دیتابیس اس کیو ال
 • ایجاد اکانت ایمیل نا محدود
سه ماهه

پلن سی 7

برای فروشگاه های حرفه ای و فروش محصولات دانلودی
81 هزار تومان
 • دو گیگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سی پنل و دیتابیس اس کیو ال
 • ایجاد اکانت ایمیل نا محدود
سه ماهه

پلن سی 8

برای سایت های فروش محصول دانلودی و سایت ساز
110 هزار تومان
 • فضای نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • اتصال دو دامین به سایت
 • ایجاد اکانت ایمیل نا محدود
سه ماهه

پلن سی 9

برای سایت های فروش محصول دانلودی و سایت ساز
140 هزارتومان
 • فضای نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • اتصال دامین نامحدود
 • ایجاد اکانت ایمیل نا محدود

© 2019 Designer .